• Contact

  Zit je nog met vragen ?
  Stuur ons een e-mail.

  BMC | Pater Pirestraat 11 | 2018 Anvers | BE 0840 651 389

fdm

Minder witte kassa’s

Op 22 december 2015 heeft de regering een nieuw wetsvoorstel aangekondigd naar aanleiding van het feit dat de Raad van State de actuele circulaire vernietigde i.v.m. de 10% interpretatie van “regelmatige maaltijden” (KB van 29 december 1992, het prille begin van het fiscale verhaal). Amper 10 dagen voor de start van de huidige wetgeving bepaalt het nieuwe wetsvoorstel dat alleen zaken die een omzet van meer dan 25.000 euro per jaar uit maaltijden geserveerd ter plaatse halen, moeten beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Wie dacht dat er door deze maatregel meer controle naar fraude ging komen is er aan voor de moeite. De aanpassing zorgt ervoor dat nu 5000 zaken minder verplicht zullen zijn met een witte kassa te werken.

Ziehier een tijdlijn van de (langdurende) saga van de introductie van anti-fraude maatregelen in de horeca :

29.12.1992Introductie BTW bonnetjes
2.6.2003Gebruik van digitale controleband toegestaan
Systeem is in de praktijk niet 100% waterdicht 

Beslissing E.T. 103.592

Vervanging BTW bonnetjes mogelijk indien gebruik van een kassa met digitale registratie met zegel

Concrete werking is voor echter voor interpretatie vatbaar, geen meldingsplicht noch certificatie

30.12.2009KB legt basis voor invoering

Legt de basis voor de toekomstige ‘witte’ kassa

Verduidelijkt toepassing geregistreerd kassasysteem

Geeft opdracht aan kabinet Carl Devlies (fraude bestrijding) om nieuwe wetgeving voor te bereiden

26.3.2010Studie anti-fraude technologieën 

Afsluiting studie i.v.m. een 3-tal methodes om een einde te stellen aan fraudepraktijken zoals oa zappers, phantom-ware, herboekingen en tijdelijke rekeningen

Advies gaat naar de regering

11.5.2012Groen licht voor zwarte doos

Regeringsakkoord herbevestigt anti fraude concept en men geeft finale groen licht voor de controle module (alias zwarte doos)

De nieuwe geregistreerde kassasystemen (ter vervanging van controleband systemen) moeten voorafgaandelijk gecertifieerd worden door FOD Financiën

8.6.2012Prototype zwarte doos

De Japanse firma BMC stelt allereerste prototype voor

Firma voorziet reeds 24 landen van fiscale oplossingen

20.11.2012Nieuwe planning 

Begrotingsakkoord zorgt voor een nieuwe planning (er komt nog extra uitstel van 6 maanden)

26.04.2013Terug nieuwe planning 

Eén jaar extra komt erbij, waarvan het eerste jaar op vrijwillige basis is.

Einddatum wordt nu 31.12.2015.

Om 83 miljoen EUR kostenverlaging wordt goedgekeurd

2.12.2013Registratie begint 

Horeca-uitbaters die willen genieten van verlaagde sociale lasten dienen vooraf te registreren.

Om direct te genieten van de verlaagde sociale lasten moet men voor einde 2013 registreren, de daadwerkelijke installatie kan dan nog tot eind februari 2014.

1.1.2014Uitzonderingen verdwijnen 

Bestaande uitzonderingen verdwijnen : frituren en lichte maaltijden (soepen, ijs, broodjes, pitta, kebap, …)

Foorkramen, markten, sportwedstrijden, … (tijdelijke ambulante verkoop) en bedrijfsrestaurants blijven verder buiten schot

1.1.2015Aanvang verplichte registratie
30.6.2015Einde 1ste deadline
30.9.2015Advies Raad van State 

De Raad van State geeft een negatief advies – naar aanleiding van klacht van de Horeca Vlaanderen (afdeling Limburg) op de bestaande 10% regel interpretatie KB –

Gevolg is dat op 22 december de regering een nieuwe basis aangekondigd, de introductie periode nogmaals verlengt en alsook de doelgroep vermindert

Horeca Vlaanderen ziet meer problemen en wijst op de verschillende behandeling van zaken die op dezelfde wijze maaltijden ter plaatse serveren.

Alles moet nog in een circulaire omgezet worden, in de praktijk zal het minstens tot februari 2016 duren voor de nieuwe regels rechtsgeldig zijn.

31.12.2015Einde 3de deadline
1.4.2016Einde registratie nieuwe groep

Zaken die op basis van de nieuwe regel van 25.000 EUR er bijkomen moeten uiterlijk voor deze datum zich melden (door een registratie op de site van de fiscus).

1.1.2017Nieuwe deadline nieuwe groep 

Zaken die op basis van de nieuwe regel van 25.000 EUR er bijkomen moeten uiterlijk op deze datum het kassa systeem operationeel hebben.

27.4.1999Vervanging BTW bonnetjes

Aanschrijving 6/1999

Mogelijkheid tot vervanging BTW bonnetjes in geval van fysische controle band (extra journaal post) op kassa

18.12.2009Aankondiging verplicht gebruik kassa

KB (art. 13bis)

Verplicht gebruikt van “geregistreerd kassasysteem” i.p.v. BTW bonnetje
Nog steeds op basis van de fraudegevoelige wetgeving, nog geen sprake van zwarte doos

Verplichting
vanaf 1.1.2010 : starters
vanaf 1.1.2013 : iedereen

Criterium : deel van de omzet van ter plaatse geconsumeerde volledige maaltijden bedraagt minimum 10% (exclusief BTW en dranken)

9.3.2010Aankondiging ‘witte’ kassa’s

Beslissing E.T. 118.066

In kader van recent ingevoerde BTW verlaging naar 12%, zal een nieuwe generatie kassa verplicht worden

12.3.2012Start naar 1.7.2013 

Ministerraad neemt de beslissing dat de eerste zes maanden van de wettelijke ingangsdatum als introductieperiode zullen gebruikt worden

1.6.2012Publicatie circulaire

Lang verwachte technische circulaire E.T. 122.682 wordt gepubliceerd

8.2012Uitlevering eerste zwarte dozen

Uitlevering enkel naar kassaleveranciers zodat kassa’s kunnen uitgetest worden voor latere officiële certificatie

26.10.2012Circulaire E.T. 122 682 wordt ingetrokken

Lokale verkiezingen zijn voorbij. Onderwerp is terug in de media o.a. door werk van de federaties.

In de week van de aankondiging van de Ford Genk sluiting wordt het dossier in senaat aangekaart op de plenaire vergadering van donderdag 25 oktober 2012 (vraag nr. 5 679). Meerderheid gaat akkoord dat de timing moet herbekeken worden.

Een dag later trekt E.T. 123.159 de voorafgaande E.T. 122.682 in.

Administratie gaat opnieuw onderzoeken of de huidige timing nog haalbaar is.

11.7.2013Wet certificatie

Wetsontwerp wordt aangenomen (De Kamer referentie DOC 53 2902/001), publicatie Staatsblad op 28 augustus.

Aanvullend op de wetgeving die reeds dateert van 2009 en laatste stap op dit niveau tot de eigenlijke introductie.

Concrete details zullen door administratie worden uitgewerkt.

1.1.2014Levering kassa’s (vrijwillige fase)
 

Levering kassa’s inclusief zwarte doos

Levering van activatiekaarten door FOD Financiën

Verplicht gebruik BTW bonnetjes bij defect en ontbreken van (online) backup

Op vrijwillige basis ten einde aanspraak te maken op lastenverlagingen

31.12.2014Einde vrijwillige fase
28.2.2015Einde verplichte registratieperiode
30.9.2015Einde 2de deadline
1.1.2016Start sanctionering 

Iedereen (behalve wie sinds het nieuwe wetsvoorstel van 22 december 2015 onder de wetgeving valt) zou overgeschakeld moeten zijn.

Vele horeca bedrijven zijn geen voorstander. Ze hopen nog steeds op afstel of/en wachten de eerste controle/sanctie af.

1.7.2016Deadline aankoopbewijs

De bijkomende groep (enkel die vallen onder de 25.000 EUR regel) moeten een aankoopbewijs zwarte doos kunnen voorleggen.

Men heeft tot einde van het jaar om het operationeel te hebben.

  
Voor de horecazaken die volgens de oude en nieuwe regeling onderworpen zijn aan de witte kassa, verandert er niets qua verplichtingen of timing. Ze moeten zich, zoals voorzien, per 1 januari 2016 in regel stellen.

Zaken die nu dankzij de nieuwe regeling onder de witte kassa vallen, moeten zich registreren voor 1.4.2016. Ze moeten de kassa en zwarte doos aanschaffen voor 1.7.2016 en deze moeten uiterlijk op 1.1.2017 operationeel te zijn. Begin 2017 zal de witte kassa dus volledig operationeel zijn voor alle beoogde horecazaken.

Voor zaken die volgens de oude regeling onderworpen waren aan de witte kassa, maar volgens de nieuwe regeling niet meer, en die reeds investeerden in een witte kassa, zal een compensatieregeling onderzocht worden. Meer details hierover zijn nog niet bekend.

Horeca Vlaanderen is niet blij met deze nieuwe regeling. Zij vinden dat de nieuwe regeling geen rechtszekerheid, geen evenwicht en geen rentabiliteit biedt. Deze regeling voorziet geen gelijke behandeling voor zaken die op dezelfde manier maaltijden serveren. Verder is de werkelijke omzet moeilijk aan te tonen zonder witte kassa. De oplossing die Horeca Vlaanderen had voorgesteld, namelijk om een lijst met snacks op te stellen die niet als maaltijd zouden beschouwd worden, werd niet weerhouden. Horeca Vlaanderen kijkt uit naar de reactie van de Raad van State op dit nieuwe voorstel. “Het is een maatregel die voor de cafés is bedoeld, maar tegelijk is het er geen oplossing voor”, zegt Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen. “Je blijft altijd zitten met die onzekerheid dat je mogelijk boven de 25.000 euro uitkomt. Om absoluut zeker te zijn, zou het kunnen dat je een aantal maaltijden niet aangeeft. Bijgevolg is deze maatregel de ideale uitnodiging om zwart te werken. In feite is er maar één manier om dat goed te checken. Contradictorisch is dat de installatie van de witte kassa”, zegt Van Assche.

Alles moet nog in een circulaire omgezet worden. In de praktijk kan het best nog tot februari 2016 duren voor de nieuwe regels rechtsgeldig zijn.

10 reacties op “Minder witte kassa’s

 1. Een ramp ! Wat met de investering van de firma’s die kassa’s leveren ? Waar is de rechtszekerheid voor deze ?

  Men zet nu terug de deur open om maar te frauderen.

  Kan allemaal veel eenvoudigere : gewoon iedereen een kassa. Geen excuses, geen uitzonderingen.

 2. Vervaeke Ronny

  Wij zullen ook onze omzet aanpassen onder de 25000€ zo kunnen we gelukkig weer in het zwart werken. Iedereen gelijk voor de wet is echt een lachertje.
  PS: Wanneer zullen we eens politici hebben die vertrouwd zijn met de echte wereld??????
  Mvg,
  Vervaeke Ronny.

 3. vincent flo

  Ik ben twee jaar geleden begonnen met mijn broodjeszaak. De zaak draait goed, kan natuurlijk altijd beter… Ik werk veertien uur per dag, doe het graag en mij hoor je niet klagen… Maar heel die boel rond die witte kassa mag dan eindelijk eens stoppen, het begint hoe langer hoe meer op een grote klucht te lijken. wel, niet, wel, niet, Ik koop geen witte kassa zolang ze hier niet voor mijn neus staan en zeggen dat het moet, jammer voor diegen die al geinvesteerd hebben, want dit is zeker nog het einde niet van het verhaal. Een typisch belgisch mopke…
  Vincent

 4. Belsack Jean Paul

  Keep it simple: iedereen een kassa, geef rechtszekerheid en stop met uitzonderingen. Geef eenvoudige regels, doe aan kostprijsverlaging (belastingen en arbeid) en daardoor maak je de sector professioneler en eerlijker. Eenvoudig en begin eraan.

 5. Marcel Nelles

  Hoe oneerlijk kan een regering zijn. Is niet iedereen gelijk voor de wet? Iedereen een witte kassa en daarmee uit. Je creëert zo alleen maar zwartwerk en oneerlijke concurrentie. Ik vraag mij soms af waar de heren en dames ministers hun diploma hebben gehaald. Discriminatie van de eerste graad.

 6. Serge Driesen

  laat iedereen zijn ding doen en dan zien we wel.
  Ik werk al 2 jaar met een witte kassa of hoe jullie het dan ook noemen.
  Veel mensen in dienst en een grote zaak.
  Wie is dan de domste !!!!!!!

 7. IN PLAATS VAN TE KAKKEK OP DE KLEINE STAMCAFE’S EN HUN ‘ZWARTWERK’
  HEB IK DE INDRUK DAT JULLIE ALLEEN VOOR DE GROTE CAFE’S EN RESTAURANTS ZIJN jE KUNT JE ACTIE BETER EENS LEGGEN OP DE ILLEGALE GARAGECAFE’S DIE BIER ETC SCHENKEN ALLES IN HET ZWART GEEN SABAM BILL VERG BEDRIJVENTAKS BTW ED EN DAN GA JIJ ZAGEN OVER EERLIJKE CONCURENTIE?

 8. Ik ben er niet tegen maar het moet dan voor iedereen zijn.
  Klein of groot.
  Restaurants. dus de kleine zijn het meest getroffen
  En er veel meer voor doen

 9. Wat bedoelt men onder een maaltijd????
  De doorsnee frituur verkoopt eigenlijk hoofdzakelijk meer snaks
  in welke mate kunnen hun inkomsten uit maaltijden berekend worden?
  restaurants kunnen hun omzet naar minder dan 25.000€ brengen door het oprichten van verschillende venootschappen die in de zelfde zaak actief zijn naargelang de dagen die ze open zijn kunnen ze via een vooraf goed berekend bedrijfsplan hun inkomsten opsplitsen in dagen waarin ieder van de vnnootschap activiteiten uitvoerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*